Politica de Confidentialitate

Ultima actualizare: 21.05.2024

Informații companie:

1. Cine suntem?

Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.
Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe platforma online https://ascending-spirit.com este ASCENDING SPIRIT SRL,  inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15986/2017, avand CUI 38230422,

2. DEFINITII​

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.


In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de resedinta/ domiciliu, precum si la orice alte informatii pe care ni le puneti la dispozitie prin completarea formularelor disponibile pe website.


Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul https://ascending-spirit.com, completarii formularelor disponibile pe site sau plasarii unei comenzi pe site-ul nostru.

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este ASCENDING SPIRIT SRL. „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului https://ascending-spirit.com.

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 

,,Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

  „Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia (careia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

3. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram?

Navigarea dumneavoastra pe website-ul https://ascending-spirit.com si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

a) date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de contact, formularului de comanda, formularului de retur, formularului de reclamatii, formularului de abonare la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual;
b) date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.

Operatorul colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), adresa de domiciliu/ resedinta (pentru identificare)si orice alte date cu caracter personal si special pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia ASCENDING SPIRIT SRL prin intermediul formularelor disponibile pe website.

Prin intermediul formularului de contact de pe site, Operatorul va prelucra urmatoarele date personale: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte informatii pe care le puneti la dispozitie.

Nu in ultimul rand, prin plasarea unei comenzi pe site-ul https://ascending-spirit.com, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, numar de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/ resedinta, precum si orice alt date pe care ni le furnizati prin completarea sectiunii „Nota”.


Utilizatorul este informat in mod corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, prin plasarea unei comenzi, respectiv in contextul apelurilor telefonice efectuate in legatura cu plasarea de comenzi si produsele Operatorului, astfel acesta din urma indeplindindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.


De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare, in baza consimtamantului utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Pentru mai multe informatii legate de cookie-urile utilizate pe website-ul nostru, puteti accesa politica noastra de cookie-uri.


Prin intermediul pagininilor de social media, Operatorul poate prelucra o serie de date cu caracter personal precum: nume/nickname – denumirea profilului de user social media, date transmise prin functiile messenger, precum si orice alte informatii facute publice in mod voluntar de persoanele vizate prin intermediul acestei retele.
In contextul prelucrarii acestor date, Operatorul se limiteaza strict la asteptarile utilizatorilor acestui canal media si nu utilizeaza datele astfel colectate in alte scopuri decat cele de statistica sau de mentinere a legaturii cu utilizatorii (vizualizari profil, like-uri, vizualizari story-uri/mesaje etc.). Atunci cand utilizatorul isi manifesta dorinta de a apela la serviciile ASCENDING SPIRIT SRL si de a comanda produsele disponibile pe platforma online, se au in vedere regulile de prelucrare sus – expuse pentru plasarea de comenzi on-line.


Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate in interesul legitim al acestuia, in cadrul apelurilor telefonice efectuate, incluzand, dar nelimitandu-se la cont bancar/ alte date legate de cardul cumparatorului (pentru restituirea sumelor aferente produselor returnare), dar si in contextul in care este necesara punerea la dispozitia Operatorului si a altor documente, care pot fi transmise via e-mail/ prin posta. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei, motiv pentru li se vor aplica reguli specifice de prelucrare, care nu vor fi detaliate in prezenta Politica. Pentru prelucrarile de date ocazionate de efectuarea de apeluri telefonice vor fi aplicabile prevederile Politicii de call center, disponibila pe website-ul nostru.


Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume adresa IP,  versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite, completata cu Politica de Cookies.

Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

4. In ce scop prelucram datele personale?

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:
a)     prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele listate pe website-ul https://ascending-spirit.com, prin completarea formularelor disponibile pe site sau prin plasarea unei comenzi;
b)     prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari de marketing;
c)      prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului nostru si pentru actiunile care implica interactiunea cu plaftorma online;
d)     Nu in ultimul rand, prelucrarea de date efectuata de ASCENDING SPIRIT SRLeste necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului(art. 6, alin. (1), lit. c) din GDPR), in concret pentru intocmirea facturilor aferente comenzilor onorate, arhivarea de date in conformitate cu normativele aplicabile in aceasta materie si pastrarea datelor de pe facturi/documente justificative contabile conform legislatiei aplicabile in materie fiscala, punerea informatiilor la dispozitia autoritatilor si organelor abilitate, la solicitarea acestora etc.
Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:
a) plasarea comenzilor, in scopul executarii contractului la distanta;
b) confirmarea comenzilor, in scopul executarii contractului la distanta;
c) informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), apel telefonic despre starea, parcursul comenzii, in scopul executarii contractului la distanta;
d) gestionarea retururilor ori a eventualelor situatii in care se invoca neconformitatea produsului livrat;
e)purtarea de discutii cu privire la comanda/modificarea comenzii/anularea comenzii/insuficienta stocurilor etc. cu personalul din call-center;
f) facturare, in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale ASCENDING SPIRIT SRL, in calitate de vanzator (in cazul facturii emise de Operator);
g) imbunatatirea serviciilor furnizate de platforma https://ascending-spirit.com;
h) imbunatarirea activitatii de marketing, in interes legitim, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor prin intermediul canalelor social media (Facebook etc.);
i)    realizarea de rapoarte statistice, in interes legitim;
j)  transmiterea de comunicari de marketing (buletine informative privind reducerile aplicate, diversele campanii etc.) pe baza de consimtamant liber, specific, informat, neechivoc si explicit acordat de utilizator;
l) transmiterea de informatii solicitate, la cererea autoritatilor competente, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce le revin operatorilor;
m) arhivarea informatiilor in vederea demonstrarii prelucrarii datelor exclusiv in scopurile sus-mentionate;
n)   protejarea drepturilor Operatorului.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Operatorului prin intermediul website-ului https://ascending-spirit.com sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar – contabile pentru care Operatorul are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie).

Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege se vor raporta la termenul general de prescriptie de 3 ani ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date apartinand Operatorului.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului, insa durata acestora de retentie nu va depasi termenul general de prescriptie indicat mai sus.

6. Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

ASCENDING SPIRIT SRL se obliga ca datele colectate de acesta sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii/de a pune la dispozitia dumneavoastra produsele regasite pe https://ascending-spirit.com.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora partea vizata consimte sau solicita sa efectuam o asemenea dezvaluire.

7. Prevederi speciale legate de minori

ASCENDING SPIRIT SRL acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online https://ascending-spirit.com, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.


Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/contacteaza

Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.


Minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.


In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre ASCENDING SPIRIT SRL datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

8. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul https://ascending-spirit.com poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a ASCENDING SPIRIT SRL nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

9. Dispozitii finale

Daca Operatorul ASCENDING SPIRIT SRL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.


Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, Termenii si conditiile, prezente pe website-ul https://ascending-spirit.com.